نتیجه دانش آموزان کانون لنده در 2 شهریور ماه 97

  نتیجه دانش آموزان کانون لنده در 2 شهریور ماه 97
  نامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
  بهنامدانشيازدهم تجربى7131
  سمانهاحمدىدوازدهم تجربى6715
  رضافتحىدوازدهم تجربى6677
  مسعودنيك جودوازدهم تجربى6495
  هانىتقوىدوازدهم تجربى6292
  علىحسن زاده پاطاوهدوازدهم تجربى6056
  در دسته اخبار 549 بازدید

  دیدگاهی برای "نتیجه دانش آموزان کانون لنده در 2 شهریور ماه 97" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.