نتیجه اولین کنکور آزمایشی 4 خرداد 97 کانون واحد لنده

  نتیجه اولین کنکور آزمایشی 4 خرداد 97 کانون واحد لنده
  نامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
  علىياوريانچهارم تجربى6398
  مرتضىآرامىچهارم انسانى6389
  افشينعزيزى كتجچهارم تجربى6381
  فهيمهاقازادهچهارم تجربى6144
  اميدويسىچهارم تجربى6105
  سيد سبحانيزدان پرستچهارم تجربى6067
  جواديونسى كتجچهارم تجربى6039
  زهرانظرىچهارم تجربى5956
  محمدرواىچهارم تجربى5885
  عارفپيرزادچهارم تجربى5870
  پژمانرامينچهارم تجربى5811
  شيوانوروزىچهارم تجربى5779
  ياسينفتحىچهارم تجربى5751
  سينامحمدى مال آخوندچهارم تجربى5642
  سيماخوشقدمچهارم تجربى5631
  خورشيدتقى پورچهارم تجربى5600
  مهرشاددانايىچهارم تجربى5598
  زهرانيك جوچهارم انسانى5562
  سحرقنبرىچهارم انسانى5550
  فرشيدشريفىچهارم تجربى5546
  در دسته اخبار 748 بازدید

  دیدگاهی برای "نتیجه اولین کنکور آزمایشی 4 خرداد 97 کانون واحد لنده" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.