نتیجه آزمون 9 مهر کانون فرهنگی آموزش قلم چی واحد لنده

  نتیجه آزمون 9 مهر کانون فرهنگی آموزش قلم چی واحد لنده
  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
  بهنامدانشنهم7448
  افشینفتحىچهارم تجربى7298
  علىیاوریانچهارم تجربى7084
  سمانهاحمدىدهم تجربى6492
  زهرانظرىسوم تجربى6346
  یاسینفتحىسوم تجربى6164
  عارفهآقازاده عروهسوم تجربى6147
  زینبفتاحىسوم تجربى6030
  در دسته اخبار 1869 بازدید

  دیدگاهی برای "نتیجه آزمون 9 مهر کانون فرهنگی آموزش قلم چی واحد لنده" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.