نتیجه آزمون 7 فروردین 97 کانون فرهنگی آموزش واحد لنده

  نتیجه آزمون 7 فروردین 97 کانون فرهنگی آموزش واحد لنده
  نامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
  افشينعزيزى كتجچهارم تجربى6571
  هانىتقوىيازدهم تجربى6568
  سمانهاحمدىيازدهم تجربى6492
  رضافتحىيازدهم تجربى6474
  زهرانظرىچهارم تجربى6308
  عاطفهرزمهچهارم تجربى6306
  نيماتقوى نژادچهارم تجربى6281
  مرتضىآرامىچهارم انسانى6251
  اميرمحمدهمت پورچهارم تجربى6227
  فرشتهبهزادىيازدهم تجربى6219
  سينامحمدى مال آخوند- ميهمان بچهارم تجربى6213
  علىياوريانچهارم تجربى6208
  شيوانوروزىچهارم تجربى6195
  سيده زهراميرىيازدهم تجربى6150
  مسعودنيك جويازدهم تجربى6140
  فهيمهاقازادهچهارم تجربى6032
  در دسته اخبار 779 بازدید

  دیدگاهی برای "نتیجه آزمون 7 فروردین 97 کانون فرهنگی آموزش واحد لنده" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.