نتیجه آزمون 5 مردا 97 کانون فرهنگی آموزش واحد لنده

  نتیجه آزمون 5 مردا 97 کانون فرهنگی آموزش واحد لنده
  نامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
  بهنامدانشيازدهم تجربى7302
  سمانهاحمدىدوازدهم تجربى6712
  رضافتحىدوازدهم تجربى6706
  تاراجوج پورهفتم6399
  هانىتقوىدوازدهم تجربى6383
  مسعودنيك جودوازدهم تجربى6047
  در دسته اخبار 769 بازدید

  دیدگاهی برای "نتیجه آزمون 5 مردا 97 کانون فرهنگی آموزش واحد لنده" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.