نتیجه آزمون دانش آموزان کانون لنده در آزمون سوم دی ماه 89

  شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
  875360052پيمان دانايى دوم تجربى7576
  885360006فريده دوستى سوم تجربى7427
  885360046اسماء رحمانى پور چهارم انسانى7153
  895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى6950
  885360035زيبافتاحىچهارم تجربى6647
  885360000حسن عليدادى كتجچهارم تجربى6487
  885360213مصدقخليلى پورچهارم انسانى6487
  885360077طاهره خنجرى دوم تجربى6378
  895360021سجادافراختهچهارم رياضى6352
  895360022الهامدانايىسوم تجربى6344
  885360288صديقهخوش قدمچهارم انسانى6316
  895360067زيباعليدادىسوم تجربى6261
  895360025حسنشهريارىچهارم رياضى6249
  885360262گلنازآذرچهارم انسانى6231
  895360108مرتضىرضايىچهارم تجربى6220
  885360001جواد نعمتى چهارم رياضى6166
  895360027محدثهدانائىدوم تجربى6162
  895360056اقدسدرخشان اصلچهارم انسانى6120
  885360062محمود خليل پور كتج چهارم تجربى6071
  875360164فرشته مرادى نژادچهارم تجربى6043
  895360010صديقهرحمان نسبدوم تجربى6030
  در دسته اخبار 1133 بازدید

  دیدگاهی برای "نتیجه آزمون دانش آموزان کانون لنده در آزمون سوم دی ماه 89" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.