نتایج دانش آموزان کانون لنده در آزمون 19 بهمن 97

  نتایج دانش آموزان کانون لنده در آزمون 19 بهمن 97
  نامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
  بهنامدانشيازدهم تجربى7435
  فرزادمحمدى زادهدهم تجربى6989
  عرفاناحمدىدهم علوم انسانى6956
  مهسادادوندششم دبستان6913
  سيده زهراميرىدوازدهم تجربى6850
  ام البنيندوستى كتجششم دبستان6803
  علىخالقى نژادىنهم6704
  سمانهاحمدىدوازدهم تجربى6689
  تاراجوج پورهفتم6569
  جواديونسى كتجچهارم تجربى6550
  سحرربانى مهردوازدهم تجربى6533
  بيتارئيس زادهششم دبستان6513
  سيده سارايزدان پرستپنجم دبستان6462
  ابوالفضلزارعى لندههشتم6429
  سينامحمدى زادهيازدهم تجربى6397
  محمدحسيناسماعيلى- ميهمان از 3780ششم دبستان6391
  شهابنعمتىيازدهم تجربى6364
  رضافتحىدوازدهم تجربى6332
  سينامحمدى مال آخوندچهارم تجربى6291
  محبوبهمحبوبىدوازدهم تجربى6283
  رخسارهپايانىيازدهم تجربى6264
  زهرامرادىدهم تجربى6216
  امير حسينآقازادهيازدهم تجربى6211
  سيد سبحانيزدان پرستچهارم تجربى6205
  كبرىولى زادهچهارم انسانى6171
  محمدخالقى نژادىهفتم6146
  محمد رضادانايىنهم6137
  سليمهآقازاده عروهدهم علوم انسانى6119
  فاطمهيونسى كتجدهم علوم انسانى6107
  سمراقلى زاده كتجدهم تجربى6084
  علىخليلى پورهفتم6019
  در دسته اخبار 266 بازدید

  دیدگاهی برای "نتایج دانش آموزان کانون لنده در آزمون 19 بهمن 97" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.