نتایج آزمون 20 اسفند 95 کانون فرهنگی آموزش واحد لنده

  نتایج آزمون 20 اسفند 95 کانون فرهنگی آموزش واحد لنده
  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
  سید احمدرضاعلى زادهچهارم تجربى7249
  علىیاوریانچهارم تجربى7230
  ام البنیندوستى کتجچهارم دبستان7025
  افشینفتحىچهارم تجربى6911
  بهارهپورفتاحىچهارم تجربى6909
  فرزادجلیلى مرادنهم6717
  سینامحمدى مال آخوندسوم تجربى6700
  علىمعنوىچهارم تجربى6698
  غزلضربىچهارم تجربى6693
  بهنامدانشنهم6674
  سعیدکاویانچهارم تجربى6638
  سید احسانموسوىچهارم تجربى6612
  فاطمهکریمىهشتم6593
  کامرانآزادهچهارم تجربى6507
  زهرانظرىسوم تجربى6474
  علىخالقى نژادىهفتم6365
  زینبحقىهشتم6321
  افسانهفتاحىچهارم تجربى6307
  زینبفتاحىسوم تجربى6295
  سیده سیماتقوى نژاددهم تجربى6294
  سیده زهرامیرىدهم تجربى6224
  سید محمد سعیدسبحانى خواهچهارم تجربى6202
  یاسینفتحىسوم تجربى6170
  سجادرهبرى مهرهفتم6159
  هانىتقوىدهم تجربى6132
  محمد حسینعسکرى دم تنگهفتم6129
  محمد رضاکیانى عزیزىششم دبستان6115
  عمارحسینى مونهچهارم تجربى6110
  سمانهاحمدىدهم تجربى6109
  کیوانپرویزى کتجچهارم انسانى6077
  شیوانوروزىسوم تجربى6063
  کبرىولى زادهسوم انسانى6062
  سپیدهربانى مهرهشتم6055
  سبحانمرادىچهارم تجربى6027
  در دسته اخبار 1411 بازدید

  دیدگاهی برای "نتایج آزمون 20 اسفند 95 کانون فرهنگی آموزش واحد لنده" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.