نتایج آزمون کانون لنده در آزمون 20 مهر 97

  نتایج آزمون کانون لنده در آزمون 20 مهر 97
  نامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
  بهنامدانشيازدهم تجربى7221
  ام البنيندوستى كتجششم دبستان6929
  سمانهاحمدىدوازدهم تجربى6863
  شيوانوروزىچهارم تجربى6812
  رضافتحىدوازدهم تجربى6692
  زهرانظرىچهارم تجربى6679
  مهسادادوندششم دبستان6662
  شهابنعمتىيازدهم تجربى6658
  علىخالقى نژادىنهم6616
  سيده زهراميرىدوازدهم تجربى6559
  تاراجوج پورهفتم6543
  سيد سبحانيزدان پرست - ميهمان به 25چهارم تجربى6462
  حميدرضايونسىچهارم تجربى6445
  فرزادمحمدى زادهدهم تجربى6429
  سينامحمدى مال آخوندچهارم تجربى6375
  عرفاناحمدىدهم علوم انسانى6365
  سحرربانى مهردوازدهم تجربى6280
  هانىتقوىدوازدهم تجربى6222
  مسعودنيك جودوازدهم تجربى6197
  جواديونسى كتجچهارم تجربى6187
  زهرامرادىدهم تجربى6164
  فرشتهبهزادىدوازدهم تجربى6154
  محمدخالقى نژادىهفتم6097
  سيده سارايزدان پرستپنجم دبستان6083
  عهديهمكى پورچهارم تجربى6079
  امير حسينآقازادهيازدهم تجربى6070
  ياسينفتحىچهارم تجربى6039
  علىحسن زاده پاطاوهدوازدهم تجربى6038
  محبوبهمحبوبىدوازدهم تجربى6019
  در دسته اخبار 612 بازدید

  دیدگاهی برای "نتایج آزمون کانون لنده در آزمون 20 مهر 97" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.