لیست کلیه قبولی های کنکور 97 کانون فرهنگی آموزش واحد لنده

  لیست کلیه قبولی های کنکور 97 کانون فرهنگی آموزش واحد لنده
  عليياورياناموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان
  فهيمهاقازاده عروهاموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج | فرهنگيان
  زينبولي پورمونهاموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج | فرهنگيان
  فاطمهبهزادزادهاموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج | فرهنگيان
  مرتضيارامياموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز | فرهنگيان
  كامرانپرويزي كتجبهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشكي ياسوج | روزانه
  عارفهاقازاده عروهپرستاري | دانشكده علوم پزشكي ابادان | روزانه
  فائزهصداقت اصلپرستاري | دانشكده علوم پزشكي بهبهان | ظرفيت مازاد
  فرشيدشريفيپرستاري | دانشكده علوم پزشكي سيرجان | روزانه
  عارفپيرزادپرستاري | دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه
  سيماخوش قدمپرستاري | دانشگاه علوم پزشكي بوشهر | روزانه
  پژمانرامينتكنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشكي ياسوج | روزانه
  مسعودمحمديحسابداري | دانشگاه پيام نوراستان كهگيلويه وبويراحمد-واحدلنده | پيام نور
  افشينعزيزي كتجدندانپزشكي | دانشگاه علوم پزشكي ياسوج | محروم
  محمدرواروانشناسي | دانشگاه پيام نوراستان كهگيلويه وبويراحمد-واحدلنده | پيام نور
  سمانهكريمي نسبروانشناسي | دانشگاه پيام نوراستان كهگيلويه وبويراحمد-واحدلنده | پيام نور
  ارمانشيروزادهروانشناسي | دانشگاه پيام نوراستان كهگيلويه وبويراحمد-واحدلنده | پيام نور
  ابوالفضلپورفتحيروانشناسي | دانشگاه پيام نوراستان كهگيلويه وبويراحمد-واحدلنده | پيام نور
  ميثممحمديروانشناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه
  سحرقنبريروانشناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه
  عليرضاعليدادي كتجزيست شناسي گياهي | دانشگاه ياسوج | روزانه
  محمدجوادكوتاهيشنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي | روزانه
  حسنمطهريشيمي كاربردي | دانشگاه ياسوج | روزانه
  اشكانفتحي چهارراهعلوم ارتباطات اجتماعي | دانشگاه تهران | روزانه
  احمدرضاصدري دليكعلوم ارتباطات اجتماعي | دانشگاه تهران | روزانه
  مهرنازخسروي تنگ بردسفيدعلوم دامي | دانشگاه ياسوج | روزانه
  كوثربوذرجمهري مفردعلوم قران وحديث | دانشگاه تهران | روزانه
  پرستومحمدي نسبعلوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه
  ياسينقنبري نژادفقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه پيام نوراستان كهگيلويه وبويراحمد-واحدلنده | پيام نور
  سعيدمهربانفيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشكي شيراز | روزانه
  زينبجرندهمامايي | دانشگاه علوم پزشكي ياسوج | روزانه
  سيمامحمدي عروهمديريت بازرگاني | دانشگاه پيام نوراستان كهگيلويه وبويراحمد-واحدلنده | پيام نور
  عيسياذريانيمشاوره | دانشگاه پيام نوراستان كهگيلويه وبويراحمد-واحدلنده | پيام نور
  سيدنيماتقوي نژادمهندسي بهداشت حرفه اي وايمني كار | دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | روزانه
  البرزاذرمهندسي بهداشت حرفه اي وايمني كار | دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز | روزانه
  مريمبگلريمهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس | روزانه
  فاطمهبيناييمهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشكي ياسوج | روزانه
  رهامدوستي كتجمهندسي شيمي | دانشگاه پيام نوراستان كهگيلويه وبويراحمد-مركزياسوج | پيام نور
  سبحانرضائي فرمهندسي طبيعت | دانشگاه ياسوج | روزانه
  پژمانجان فزامهندسي كامپيوتر | دانشگاه پيام نوراستان كهگيلويه وبويراحمد-مركزياسوج | پيام نور
  پورياعلي پورهوشبري | دانشگاه علوم پزشكي ايران | روزانه
  در دسته اخبار 1136 بازدید

  دیدگاهی برای "لیست کلیه قبولی های کنکور 97 کانون فرهنگی آموزش واحد لنده" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.