فعال ترین دانش آموزان کانون لنده در آزمون ۱۸ شهریور

  شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
  885360046اسماءرحمانى پورانسانى7410
  875360052پيماندانايىدوم تجربى7056
  885360035زيبافتاحىتجربى6919
  885360006فريدهدوستىسوم تجربى6826
  875360001سيد سعيديزدان پرستتجربى6478
  895360021سجادافراختهرياضى6462
  885360077طاهرهخنجرىدوم تجربى6444
  895360025حسنشهريارىرياضى6430
  885360020عاطفهموسوى نسباول دبيرستان6329
  885360007سحركبوترىسوم تجربى6281
  885360005مژگانسعيدىانسانى6276
  885360042مهرانفتاحىدوم تجربى6273
  895360027محدثهدانائىدوم تجربى6261
  895360018حسينپرويزى نژادتجربى6243
  895360010صديقهرحمان نسبدوم تجربى6217
  885360000حسنعليدادى كتجتجربى6203
  895360022الهامدانايىسوم تجربى6014
  در دسته اخبار 689 بازدید

  دیدگاهی برای "فعال ترین دانش آموزان کانون لنده در آزمون ۱۸ شهریور" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.