برترین های کانون لنده در 7 مهر 91

  شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
  895360010صديقهرحمان نسبچهارم تجربى7156
  905360055فاطمهخنجرىدوم تجربى7011
  905360148رامينفتاحى دم تنگدوم تجربى6964
  905360156بهنازدوستىاول دبيرستان6846
  875360052پيمان دانايى چهارم تجربى6825
  885360077طاهرهخنجرىچهارم تجربى6688
  905360034عاطفهكرمى دره نارنجىسوم تجربى6636
  905360035زينبخالقى نژادچهارم انسانى6309
  895360059كاملدارابىچهارم رياضى6255
  در دسته اخبار 1311 بازدید

  دیدگاهی برای "برترین های کانون لنده در 7 مهر 91" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.