برترین های کانون لنده در آزمون 6 دی ماه 92 پایه

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
  رامینفتاحى دم تنگسوم تجربى7416
  بهنازدوستىدوم تجربى7307
  صدیقهرحمان نسبچهارم تجربى7118
  فاطمهخنجرىسوم تجربى7022
  طاهرهخنجرىچهارم تجربى6954
  کورشنعمت پورمونهسوم تجربى6917
  مهسادانایىدوم تجربى6873
  فرشادمحمدى زادهچهارم تجربى6872
  مسعودضرغامىچهارم تجربى6592
  صاحبنادرى کتجچهارم تجربى6321
  افسانهفتاحىدوم تجربى6313
  زهراجرندهاول دبیرستان6242
  فرشتهدوستى کتجسوم تجربى6222
  فهیمهاقازادهاول دبیرستان6218
  عنایت اللهشهریارىچهارم ریاضى6136
  جابرمعنوى عروهچهارم تجربى6020

   

  در دسته اخبار 1101 بازدید

  دیدگاهی برای "برترین های کانون لنده در آزمون 6 دی ماه 92 پایه" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.