برترین های کانون لنده در آزمون 23 آبان 93

  برترین های کانون لنده در آزمون 23 آبان 93
  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
  رامینفتاحى دم تنگچهارم تجربى7554
  بهنازدوستىسوم تجربى7417
  مهسادانایىسوم تجربى7083
  ساسانحسینى کتجچهارم تجربى7058
  کورشنعمت پورمونهچهارم تجربى7026
  امینکرمى دره نارنجىسوم تجربى7021
  پیماناحمدىسوم ریاضى6856
  غزلضربى طلاگهسوم تجربى6774
  مسعودضرغامىچهارم تجربى6761
  زهراجرندهدوم تجربى6717
  زینبفتاحىاول دبیرستان6717
  بهارهپورفتاحىسوم تجربى6519
  زهراجعفرىچهارم تجربى6428
  افسانهفتاحىسوم تجربى6327
  افسانهمومنىچهارم تجربى6303
  فاطمهمحمدىچهارم تجربى6288
  شیوانوروزىاول دبیرستان6260
  فائزهزمانى نسبچهارم تجربى6241
  فهیمهاقازادهدوم تجربى6181
  فرشادمونه زاذهچهارم تجربى6115
  سید احسانموسوىچهارم تجربى6097
  مهرشاددانایىاول دبیرستان6029
  در دسته اخبار 1849 بازدید

  دیدگاهی برای "برترین های کانون لنده در آزمون 23 آبان 93" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.