برترین های کانون لنده در آزمون 22 تیر 97

  برترین های کانون لنده در آزمون 22 تیر 97

  نامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
  تاراجوج پورهفتم6696
  سمانهاحمدىدوازدهم تجربى6590
  رضافتحىدوازدهم تجربى6361
  هانىتقوىدوازدهم تجربى6154
  سحرربانى مهردوازدهم تجربى6090
  پيمانحسينىدوازدهم تجربى6066

  در دسته اخبار 586 بازدید

  دیدگاهی برای "برترین های کانون لنده در آزمون 22 تیر 97" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.