برترین های کانون لنده در آزمون ۱۹ آذر ۸۹

  شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
  875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى7430
  875360052پيمان دانايى دوم تجربى7289
  885360046اسماء رحمانى پور چهارم انسانى7020
  885360035زيبافتاحىچهارم تجربى7000
  885360006فريده دوستى سوم تجربى6505
  875360182جواد يونسى كتج چهارم رياضى6436
  885360077طاهره خنجرى دوم تجربى6436
  885360000حسن عليدادى كتجچهارم تجربى6396
  895360025حسنشهريارىچهارم رياضى6393
  895360108مرتضىرضايىچهارم تجربى6369
  885360007سحر كبوترى سوم تجربى6356
  885360032محبوبه بختيارى چهارم تجربى6325
  885360213مصدقخليلى پورچهارم انسانى6302
  895360021سجادافراختهچهارم رياضى6263
  875360003فرزانه رحمانى پور سوم تجربى6234
  895360056اقدسدرخشان اصلچهارم انسانى6210
  885360262گلنازآذرچهارم انسانى6209
  885360051احمد رضاجهانبخش سوم رياضى6189
  895360022الهامدانايىسوم تجربى6135
  885360288صديقهخوش قدمچهارم انسانى6112
  895360010صديقهرحمان نسبدوم تجربى6097
  895360009نسرينصداقت پرورچهارم انسانى6070
  895360027محدثهدانائىدوم تجربى6053
  895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى6045
  895360070كوثركبوترىدوم تجربى6035
  در دسته اخبار 1464 بازدید

  دیدگاهی برای "برترین های کانون لنده در آزمون ۱۹ آذر ۸۹" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.