برترین های کانون لنده در آزمون 18 آذر 90

  شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
  885360035زيبافتاحىچهارم تجربى7404
  875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى7283
  875360052پيمان دانايى سوم تجربى7117
  905360055فاطمهخنجرىاول دبيرستان6931
  905360156بهناز دوستی سوم راهنمایی 6844
  905360035زينبخالقى نژادسوم انسانى6833
  895360010صديقهرحمان نسبسوم تجربى6756
  905360034عاطفهكرمى دره نارنجىدوم تجربى6698
  895360022الهامدانايىچهارم تجربى6667
  885360082اعظم جعفرى چهارم تجربى6524
  905360128فرشادمحمدى زادهدوم تجربى6463
  905360285بهاره پورفتاحی سوم راهنمایی 6460
  885360007سحر كبوترى چهارم تجربى6418
  885360008زينب نظرى چهارم تجربى6370
  905360148رامينفتاحى دم تنگاول دبيرستان6369
  885360006فريده دوستى چهارم تجربى6260
  905360066سيد رضاميرىچهارم تجربى6218
  905360157منيژهدوستىچهارم تجربى6096
  895350097محسنعليدادى كتجسوم رياضى6077
  895360111فاطمهمحمدىدوم تجربى6043
  895360059كاملدارابىسوم رياضى6036
  885360077طاهره خنجرى سوم تجربى6035
  895360179فاطمهعلى زادهچهارم تجربى6029
  در دسته اخبار 1539 بازدید

  دیدگاهی برای "برترین های کانون لنده در آزمون 18 آذر 90" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.