برترین های کانون در آزمون 10 آذر 91

  شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
  885360006فريده دوستى چهارم تجربى7490
  905360034عاطفهكرمى دره نارنجىسوم تجربى6907
  905360156بهنازدوستىاول دبيرستان6902
  905360082سيد حامدتقوى فردچهارم تجربى6840
  915360049مهسادانايىاول دبيرستان6829
  895360010صديقهرحمان نسبچهارم تجربى6791
  895360089وحيدآهنين جانچهارم تجربى6733
  905360148رامينفتاحى دم تنگدوم تجربى6710
  905360066سيد رضاميرىچهارم تجربى6591
  915360030پيماناحمدىاول دبيرستان6548
  885360082سيداعظمجعفرىچهارم تجربى6541
  905360107غزلضربى طلاگهاول دبيرستان6541
  875360052پيمان دانايى چهارم تجربى6469
  885360008زينب نظرى چهارم تجربى6440
  905360285بهارهپورفتاحىاول دبيرستان6374
  905360035زينبخالقى نژادچهارم انسانى6307
  885360077طاهرهخنجرىچهارم تجربى6282
  895360033سهيلارنجبرچهارم تجربى6280
  905360055فاطمهخنجرىدوم تجربى6247
  895350097محسنعليدادى كتجچهارم رياضى6093
  895360031افسانهفتاحىاول دبيرستان6016
  در دسته اخبار 1115 بازدید

  دیدگاهی برای "برترین های کانون در آزمون 10 آذر 91" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.