اخبار

برترین های آزمون ۵ آذر کانون قلم چی در شهرستان دهدشت ، بهمئی ، لنده

در این پست برترین دانش آموزان کانون های دهدشت ، بهمئی و لنده را به ترتیب نمره تراز در آزمون 5 آذر تنظیم نمودم امکان مقایسه در این سه منطقه حالا وجود دارد . در ضمن ما فقط ترازهای بالاتر از 6000را با هم مقایسه می کنیم . برای مشاهده نفرات برتر در این سه منطقه ادامه مطلب را بخوانید .

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
ناصرفروزشسوم تجربى7486
سید سعید یزدان پرست چهارم تجربى7420
سجادفقیهى نژادسوم تجربى7370
فرزانهمکینىچهارم تجربى7360
طالب سپهر دوم تجربى7350
اسماء رحمانى پور چهارم انسانى7279
پیمان دانایى دوم تجربى7227
فاطمهراهوار مقدمسوم تجربى7063
حسنرهنماچهارم ریاضى7052
سیمینخوبى زادهسوم ریاضى7014
پریسا جومردیانى سوم ریاضى7007
یاسینافراسوم تجربى6990
فریده دوستى سوم تجربى6981
مجتبىالهام فرچهارم تجربى6955
محسنتقى زادهسوم تجربى6935
وحیدکرمىسوم تجربى6930
حامدربانىسوم تجربى6929
على رضاجانقلىسوم تجربى6854
زیبافتاحىچهارم تجربى6840
ایوبجهانیانىچهارم تجربى6828
فریباعلى پورچهارم تجربى6803
کوثرپرنگچهارم تجربى6787
سهیلاایزدمهرسوم ریاضى6786
طاهرهخواستىچهارم تجربى6784
سجادشکوهىچهارم انسانى6761
محمد جوانمردى چهارم ریاضى6733
مجتبىپرنیانى کوشکدوم تجربى6687
حمیده یوسفى چهارم انسانى6675
امینبرزگرچهارم ریاضى6674
فرزانهفتحىدوم تجربى6658
وحیدگنجیانىدوم تجربى6652
مهردادربانى نژاددوم تجربى6649
نجمهخنجر زادهچهارم تجربى6647
مژگان سعیدى چهارم انسانى6640
صفیهفتحىچهارم تجربى6618
ناهیدپرندوارچهارم تجربى6575
فاطمهبدرقهچهارم ریاضى6570
سمیراجوادپورچهارم تجربى6566
سمیراپناهندهچهارم تجربى6566
مجتبىفتحىچهارم ریاضى6565
یاسمن شرافتچهارم ریاضى6562
رضواندانشورسوم تجربى6550
سعیدخنجرزادهسوم ریاضى6548
سهیلابختچهارم تجربى6547
گلنازآذرچهارم انسانى6544
حسن علیدادى کتجچهارم تجربى6529
شهاب الدینرام نژاد سوم انسانى6527
ابراهیمپارساپیلىچهارم تجربى6527
امیر حسینفروزانچهارم تجربى6518
الههیغمایىچهارم تجربى6513
محمدشجاعىدوم تجربى6512
سامانفتحىچهارم تجربى6505
راضیهعلیرضائى ترابچهارم تجربى6488
ستارعسکرى نایابچهارم ریاضى6483
حمیدحافظىچهارم ریاضى6460
احمد رضاجهانبخش سوم ریاضى6433
اعظم رامولچهارم تجربى6430
حمیدرخسارىچهارم انسانى6426
حمیدحجت دوستچهارم ریاضى6426
سامانقربانىسوم ریاضى6423
جاسمپاداشسوم ریاضى6415
سجادخالقى نژادچهارم ریاضى6411
ایرانریحان زادهچهارم تجربى6410
سیماامامى فرسوم تجربى6407
مهین نظرى چهارم انسانى6403
نگارهوشدارنسلچهارم تجربى6400
مجتبىده خدادوم ریاضى6399
حلیمهکاظمى نیکچهارم تجربى6397
طاهره خنجرى دوم تجربى6392
سیدعمارموسوى نژادچهارم تجربى6380
مصدقخلیلى پورچهارم انسانى6374
فاطمهجوخىسوم تجربى6373
محسنفتحىچهارم تجربى6373
مهرانفتحىچهارم تجربى6366
سید محمد رضاتقوىچهارم تجربى6364
سلیمهجاویدانچهارم انسانى6350
سیده پریسادانشمندچهارم تجربى6348
فرشادغفارفردسوم ریاضى6348
طیبهدهبانى نژادیانچهارم تجربى6340
فرشیدنریمانىسوم انسانى6331
طیبهالهى نیاچهارم تجربى6325
سجادافراختهچهارم ریاضى6319
سهیلاخادمچهارم تجربى6308
فرزانه رحمانى پور سوم تجربى6305
ناهیدصالحى پورچهارم تجربى6293
ارسلانجهانىچهارم تجربى6285
اعظمخادمىچهارم تجربى6283
مجتبىمرادىچهارم تجربى6278
افسانهآروینچهارم تجربى6275
سیدامرالهکشاورزچهارم ریاضى6253
ایراندختفتحىدوم تجربى6250
زهرهتقوى اول دبیرستان6248
حسینپرویزى نژادچهارم تجربى6248
هادىسروش نژادچهارم ریاضى6248
سعیدجمال زادهچهارم تجربى6240
سولمازحسینى الونددوم ریاضى6227
سیمینساسانىچهارم انسانى6219
سیمینکاظمىچهارم تجربى6215
صدیقهجهانىدوم تجربى6205
حمیدضامنىچهارم ریاضى6200
نادیاشریعتى فرچهارم انسانى6193
فرشادبژندىمکانیک خودرو سوم6193
صدیقهرحمان نسبدوم تجربى6189
آریاآفتابدوم ریاضى6184
عاطفهپوزشچهارم ریاضى6183
وحیدرادچهارم ریاضى6180
اقدسدرخشان اصلچهارم انسانى6174
سیده طاهرهخردمند واعظچهارم تجربى6165
انیسنیک فطرتچهارم تجربى6161
نیمافتاحى اصلاول دبیرستان6155
سعیدکرمىچهارم تجربى6145
محبوبه بختیارى چهارم تجربى6142
سیدمهدىروستااول دبیرستان6134
علىتوفیقى اصلچهارم تجربى6132
الهامدانایىسوم تجربى6130
طیبهخرمچهارم تجربى6122
سیده صدیقه جهان آرا چهارم انسانى6117
زهراشفیعى اصل سوم ریاضى6116
علىکسائى پورسوم انسانى6116
زینب نظرى سوم تجربى6115
الهامبژمچهارم انسانى6115
عافیه احمدى زاده سوم تجربى6114
صدیقهخوش قدمچهارم انسانى6110
سوسننجاتىدوم تجربى6110
بهروزآدرینسوم تجربى6109
زینبآب روشنچهارم تجربى6105
جلالرنجبرچهارم تجربى6099
حامددیده دارچهارم تجربى6098
سحر کبوترى سوم تجربى6092
فروغ تقوى اول دبیرستان6088
فهیمهآزادواراول دبیرستان6069
فاطمهآب خشکچهارم تجربى6068
معصومهریحان زادهچهارم تجربى6057
سیدناصرفیاضى فردسوم ریاضى6057
حسینآسودهچهارم انسانى6054
طوبى جعفرى چهارم انسانى6050
کاظمعلیرضائىچهارم تجربى6049
زینبخیرخواهچهارم تجربى6048
نوربخشعالى وندچهارم تجربى6044
عباسقدیمىچهارم تجربى6031
صاحبفردائى مقدمچهارم انسانى6028
فرشادارغندچهارم تجربى6024
زیورپى خوشچهارم تجربى6023
فریبامومنىسوم تجربى6016
سعید رحمان نسب چهارم ریاضى6015
نسرینصداقت پرورچهارم انسانى6012
سعیدحبیب الهىچهارم ریاضى6010
سجاددیداردوم تجربى6004
برچسب ها

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا